ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Εταιρεία
Μετά από δεκαπενταετή εμπειρία στο χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης, και αντιλαμβανόμενοι το ενδιαφέρον των περισσοτέρων επαγγελματιών υγείας σε θέματα εκπαίδευσης αποφάσίσαμε να προβούμε στη σύσταση της εταιρείας SimuLand. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που διαθέτουν τόσο οι διάφοροι επιστημονικοί φορείς, όσο και όλοι αυτοί που θέλουν να προβούν στην οργάνωση κάποιας εκπαίδευσης που αφορά θέματα υγείας, τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετός για να εξασφαλίσει την “πλήρη” κατάρτιση των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτές, συχνά ταλαιπωρούνται, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή και άψογη επιτυχία κάποιου σεμιναρίου. Η SimuLand, γνωρίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει τον πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό, σε οποιοδήποτε μέρος στον Ελληνικό χώρο. Συμβάλλει στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που περιλαμβάνουν τη χρήση προσομοιωτή, ένα ρεαλιστικό «ζωντανό και αναπνέον» ομοίωμα, προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν εντός και εκτός νοσοκομείου σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό τμήμα. Μπορεί να βοηθήσει, σύμφωνα με τις επιδιώξεις και τον προϋπολογισμό οποιουδήποτε επιστημονικού φορέα, στη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου.

Επίσης
Η SimuLand δημιούργησε το πρώτο κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης.
“Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΡΩΝ ”
 
Designed and hosted by Promopen 2008